Kontakt

Glass House Sp. z o.o.

ul. Wodna 34, 30-719 Kraków (dojazd od ul. Kuklińskiego, skręt w ulicę
Gromadzką lub od strony ul. Saskiej pod nowowybudowaną estakadą tramwajową)

Komunikacja miejska: tramwajem, przystanek przy ul. Gromadzkiej.
Linie nr 9, 12, 20, 50

biuro@glasshouse.com.pl

+48 12 656 25 34, +48 12 656 33 80


Warszawa (tylko umówione wizyty)

+48 604 221 574


Dział marketingu i reklamy

reklama@glasshouse.com.pl


Serdecznie zapraszamy do naszej Firmy oraz do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00


Konto: Bank PeKaO SA 40 1240 4432 1111 0010 4967 1398

NIP: 679-30-88-658, REGON: 12260417

KRS: 0000451405, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 5.000 zł (opłacony w całości).

Zarząd: Joanna Grunwald - Prezes, Rafał Grunwald - Wiceprezes, dyr. ds. marketingu

Jak do nas trafić